Skip to content
Home » Blog » Nova pravila na tehničkom pregledu

Nova pravila na tehničkom pregledu

  • by
tehnički pregled novi sad

Novine na tehničkim pregledima:

Nova pravila već uvedena, dve važne vesti za vozače

Izmene Pravilnik o tehničkom pregledu vozila stupile su na snagu 4. juna, a donose dve važne vesti za vozače – manje gužve i čekanja, a kad se vozilo vrati kao tehnički neispravno, rok da se ti nedostaci isprave je produžen sa tri na sedam radnih dana.

Početkom juna stupile su na snagu nove izmene vezano za Pravilnik o tehničkom pregledu vozila. Najveći broj izmena odnosi se na preciziranje poslovanja preduzetnika koji se bave tehničkim pregledima.

 Jedna od promena je da je omogućeno istovremeno vršenje tehničkog pregleda dva i više vozila. To su dobre pogodnosti, možemo da povećamo kapacitet tehničkog pregleda, možemo više vozila uraditi u toku dana… Glavni nedostatak je to što tehnički pregled jednog vozila moraju vršiti dva kontrolora. To znači da ako se radi u isto vreme, potrebna su četiri, što znači da mora da bude više kontrolora.

Produžen rok ponovnog vršenja pregleda

Izmenom pravilnika, kaže on, produžen je i rok ponovnog vršenja tehničkog pregleda – sa tri na sedam dana.

Za popravke nedostataka rok sedam dana – dovoljno?

Rok za ispravke nedostataka koji se utvrde na vozilu na tehničkom pregledu novom odlukom produžen je sa tri na nedelju dana.

Do sada smo imali tri radna dana da se vratimo na tehnički pregled bez ponovnog plaćanja pune cene. Ovo je bio suludo kratak rok, pošto za to vreme često ne možete ni da zakažete odlazak u servis.

Poređenja radi, u Hrvatskoj je rok 15 kalendarskih (ne radnih) dana.

Na sreću, ovaj rok je produžen sa tri na sedam radnih dana.

Međutim, iz razgovora sa brojnim vozačima i radnicima u servisima zaključuje se da i dalje ostaje pitanje: Da li je sedam radnih dana dovoljno?

Servisi su često preopterećeni, naročito oni kvalitetniji i provereni, što znači da vlasniku neretko može da se zakaže dolazak tek za tri, četiri dana.

Tu je i pitanje koliko će auto provesti vremena u servisu. Na primer, za neke modele ili verzije modela, naročito starije, nabavka delova može da bude zaista problematična.

Neretko zadnje kočnice umeju zaista da zakomplikuju život vlasniku. Ponekad i majstori počnu da sležu ramenima čak i nakon zamene mnoštva delova kočionog sistema.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *