Skip to content
Home » Blog » Zatamnjivanje auto stakala – uputstva za dobijanje atesta

Zatamnjivanje auto stakala – uputstva za dobijanje atesta

  • by

Dodatno zatamnjivanje auto stakala se po zakonu i odredbama zakona smatra prepravkom vozila. Da bi se ispoštovala zakonska procedura neophodno je za ovu vrstu prepravke pribaviti sledeće:

1. SAGLASNOST PROIZVOĐAČA za zatamnjivanje auto stakala

SAGLASNOST PROIZVOĐAČA se dobija kod ovlašćenog uvoznika na zahtev vlasnika vozila. Za pojedine tipove vozila nije potrebna saglasnost za zatamnjivanje auto stakala pošto su zvanično na svojim sajtovima postavili obaveštenje da se ovakva prepravka moze vršiti obzirom da se ne menja masa i dimenzije vozila (Mercedes , BMW idr). Takodje saglasnost nije potrebna kod vozila koja nemaju zvaničnog predstavnika.

2. IZJAVA UGRAĐIVAČA za zatamnjivanje auto stakala

IZJAVA UGRAĐIVAČA se dobija ugradnjom folije kod ovlašćenog servisera od ABS za takvu vrstu prepravke i sa brojem ABS između stakla i folije koji prati rubrike u izjavi.

3. ISPITIVANJE PROCENTA ZATAMNJENOSTI

ISPITIVANJE PROCENTA ZATAMNJENOSTI se vrši kod ovlašćenih institucija od strane ABS (npr AMSS, Mašinski fakultet Beograd, Niš, Kragujevac, Novi Sad, Institu Vinča, TehnoLab i dr). Ispitivači pribavljaju dokumentaciju za vozila i šalju ABS radi izdavanja uverenja o tehničkoj ispravnosti za vozilo.

4. UPLATA ZA TAKSU I USLUGE IZDAVANJA UVERENJA

UPLATA ZA TAKSU I USLUGE IZDAVANJA UVERENJA: republicka taksa 310,00 din i izdavanje uverenja 3.000,00 din.

5. KONTROLNI TEHNIČKI PREGLED

KONTROLNI TEHNIČKI PREGLED je potrebno uraditi nakon ispitivanja da se utvrdi koja je prepravka izvršena na vozilu. Neophodno je sa tehničkog pregleda vratiti overeni dokument ispitivaču koji šalje kompletnu dokumentaciju ABS.

6. PREUZIMANJE UVERENJA O TEHNIČKOJ ISPRAVNOSTI ZA VOZILO

PREUZIMANJE UVERENJA O TEHNIČKOJ ISPRAVNOSTI ZA VOZILO se dobija od strane ispitivača ličnim preuzimanjem ili slanjem poštom na adresu.

Uverenje o tehničkoj ispravnosti se dobija u dva primerka gde se jedan primerak drži u vozilu radi saobraćajne kontrole i za potrebe tehničkog pregleda, a drugi primerak se prilaze uz dokumentaciju na prvoj registraciji vozila nakon prepravke.

Auto moto svet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *